advert 1
advert 2
advert 3

 

Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

weronika1 (weronika1)

 • Offline
 • Ranga: Fresh Boarder
 • Data rejestracji: 04/23/2019
 • Ostatnia wizyta: 04/23/2019
 • Strefa czasowa: GMT +1:00
 • Czas lokalny: 00:52
 • Wiadomości: 1
 • Odsłon profilu: 473
 • Oklaski: 0
 • Miejsce: Nieznany
 • Płeć: Nieznana
 • Data urodzenia: Nieznana

Podpis

Posty

Posty

emo
Witam, potrzebuję pomocy z tym. Bedę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek pomoc.
Confusing words:life, lives, live, leave, alive
Często zastanawiamy się, którego z tych słów użyć; czasami mamy problem ze zrozumieniem tekstu, w którym te słowa występują.
live (czyt. lyw) - żyć, mieszkać (live - lived - lived)
live (czyt. lajw) - na żywo
life (czyt. lajf) - życie
lives (czyt. lajwz) - życia (życie w j. ang. ma liczbę mnogą, podobnie jak życia w grach komputerowych)
lives (czyt. lywz) - żyje, mieszka (3 osoba l.poj. w czasie present simple)
leave (czyt. liiw) - opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać (leave - left - left)
leaving (czyt. liwiŋ) - wyjeżdżając/wyjeżdżający, zostawiając/zostawiający
living (czyt. lywiŋ) - żyjący, życie
alive(czyt. elajw) - żywy

Przykłady użycia w/w wyrazów:
I make a living by making some people's lives easier to live.
Przymiotniki live i alive mogą być przetłumaczone na język polski jako żywy lub żyjący.
Jaka jest więc różnica w znaczeniu i sposobie używania tych dwóch wyrazów?
Live jest przymiotnikiem występującym przed rzeczownikiem, np. live animals = żywe zwierzęta,
a live concert = koncert na żywo, a live wire = drut pod napięciem.
to be a live wire = zachowywać się jak żywe srebro, być pełnym energii
Live może być też przysłówkiem:
They are broadcasting the performance live. = Transmitują to przedstawienie na żywo.
Przymiotnik alive nie występuje przed rzeczownikiem, występuje po czasownikach takich jak be, seem, appear, np. It appears that the website has become alive. = Okazuje się, że strona internetowa ożywiła się (stała się żywa). I want him dead or alive! = Chcę go dostać martwego lub żywego!
Słowniczek
breathe - oddychać
confirm - potwierdzać
confuse - mylić, gmatwać
debris - rumowisko
deteriorate - popsuć się
dissuade - odwodzić od czegoś/zniechęcać
injection - zastrzyk
postpone - przełożyć na później
pronounce - wymawiać
settle - uregulować
shoot - strzelać

Zadanie 1.
Połącz połówki zdań.

She was wonderfully alive for her age:
They are giving a live performance:
There are many who live to eat,:
Live animals may not be brought into the United States:
Rescue team shouted to confirm if there was anyone alive:
People from small towns dream of leaving:
The two words leaving and living are sometimes confused:
She will leave Moscow:
People under 16 can’t make an independent decision to leave home;:


leggally, they are still the responsibility of an adult,
because they are sometimes pronounced the wrong way,
after tree yers of living there,
although she was nearly 90,
trapped in the debris,
for big city excitement,
excet under specific conditions,
at the national stadium nex month,
while there are other who eat to live,

___________
Wybierz właściwą opcję, oddającą sens zdania

Phrasal verbs with OFF

Dodanie partykuły OFF do czasownika zmienia jego znaczenie.

Generalnie, OFF sugeruje odłączenie czegoś, odsunięcie, zepsucie, przerwanie, zakończenie, a więc:

separate
deteriorate
not function
not continue
complete

Oto lista najczęściej używanych czasowników frazowych z OFF.

break off - end, stop - przerwać

He started to speak but suddenly broke off to answer the phone.
call off - cancel - odwołać

The match was called off because of the rain.
cut off - disconnect - rozłączyć, odłączyć

The electricity was cut off because they didn't pay the bill.

get off - leave a bus, train - wysiadać
the bus stopped and we got off.
give off - produce smell, light, heat - wydzielać, emitować

The new furniture gives off a strange smell.

go off (1) - go bad - zepsuć się (o żywności)
The milk went off because I forgot to put it in the fridge.

go off (2) - explode (bomb), start ringing (alarm) - wybuchnąć, włączyć się
The fire alarm went off because someone was smoking in the toilet.

keep off - not touch, not go in some area - trzymać się z dala
Keep your hands off that gadget.

make off - quickly escape - uciec prędko
The kids made off when they saw us.

pay off- settle your debt - spłacić
She saved money and managed to pay off her student loan.

put off (1)- postpone - przełożyć na później
They put off the decision for another month.

put off (2) - dissuade, stop liking - zniechęcać, odstręczać
I was really put off by the way he eats with his mouth open.

see off - go to the station or airport in order to say goodbye to someone - odprowadzić, pożegnać
We went to the station to see Jenny off.
set off (1) - start a journey - wyruszać

They set off at 6 in the morning.

set off (2) - make something start working or explode - nastawiać, wypuszczać
Somebody was setting off fireworks down the street.

show off - to behave in such a way to attract people's attention - robić coś na pokaz, popisywać się
The children start to show off the minute anyone comes into the house.

switch off (1) - stop working - wyłączać
I parked the car and switched off the engine.

switch off (2) - stop listening - wyłączać się, nie słuchać
He just switches off and ignores me.

take off - start, rise into air - startować (samolot)
The plane took off on on time.

tell off - shout at someone - nakrzyczeć na kogoś, zrugać
His father told her off for coming so late.

turn off - stop working - wyłączać
It is safe now to turn off your computer.

wear off - become fade, fade away - ustępować (efekt)
Most of my make-up wore off before the party finished.
Zadanie 2.

Połącz połówki zdań.

Keep off the grass:
The pain wore off:
Don't show off like that;:
They put off the decision:
The doctors cut off his leg:
That milk has gone off;:
We are putting off our trip until January:
The thieves made off:
The plane took off:


because of the hurricane,
beacause it was severely injured,
after the doctor gave her an injection,
for another month,
or you'll get a fine,
it smells terrible,
nobody is impressed!,
with her handbag,
and disappeared in the clouds,

Zadanie 3
Uzupełnij zdania wybranym czasownikiem spośród podanych. Wpisz w lukę wybrany wyraz.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
1. There's a long journey ahead of us so we want to ____ off early.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
2. My ex-girlfriend was the one who ______ off our relationship, not me.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
3. The plane is due to _____ off in a few minutes

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
4. I think this yoghurt has _____ off because it stinks.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
5. When Susan came home after midnight, her mother was very angry and _____ her off.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
6. The sleepy children ______ off because they 'd had such a tiring day.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
7. She went out of the house, got into the car and ______ off.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
8. As the effect of the drug ______ off, she became aware of the pain in her leg.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
9. We'll never get the money back – I think we should ______ it off.

broke -- dozed-- drove --fell -- gone -- set -- take -- toldwore -- write
10. My pen _____ off the table and rolled under the chai
Proszę o pomoc
COM_KUNENA_MORE
Wygenerowano w 0.07 sekundy