advert 1
advert 2
advert 3
Angielski w korporacji PDF Drukuj Email

Jeżeli Twój pierwszy dzień w pracy to onboarding a zamiast szkolenia BHP masz coaching, to oznacza, że najwyższa pora zapoznać się z naszym słowniczkiem angielszczyzny korporacyjnej. Dzięki temu nie obcy Ci będzie team building, cross-check czy outplacement. No i będziesz wiedzieć, co oznacza przygotowany przez Twojego szefa feedback...

 

lessons learned - doświadczenia zebrane w toku realizacji np. konkretnego projektu, często w postaci spotkania po jego zakończeniu, na którym uczestnicy przekazują sobie własną ocenę tego co zadziałało dobrze i źle podczas ich wspólnej pracy


feedback - informacja zwrotna przygotowana przez przełożonego, mająca na celu wskazanie mocnych i słabych stron pracownika w danym działaniu czy realizaowaniu danego projektu, a w szczególności wskazaniu błędów, których należy na przyszłość unikać; konstruktywna krytyka


background - tło, kontekst danej sprawy


background screening - weryfikacja kwalifikacji kandydata na pracownika poprzez sprawdzenie jego dotychczasowego dorobku zawodowego oraz historii zatrudnienia


checklist - lista kontrolna, spis czynności do wykonania


the Executive Board - zarząd


coaching - trening, szkolenie


team building - budowanie zespołu, integracja pracowników poprzez wspólne działanie


CSR (Corporate Social Responsibility) - społeczna odpowiedzialność biznesu, założenie uwzględniania przez przedsiębiorstwo w swojej działalności interesów społeczeństwa oraz ochrony środowiska. Wyrazem CSR są np. inwestycje firmy w projekty ochrony środowiska czy np. projekty prospołeczne


S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) - przymiotnik smart tłumaczony jest jako mądry, inteligenty, sprytny, bystry. Pierwsze litery tego przymiotnika dają rozwinięcie pięciu podstawowym cechom, którymi powinien charakteryzować się poprawnie sformułowany cel, np. danego projektu w korporacji. Specific czyli skonkretyzowany, measurable czyli mierzalny, achievable czyli osiągalny realistic czyli realny i time-bound czyli określony w czasie. Pierwsze litery akronimu S.M.A.R.T. po polsku interpretowane są również w następujący sposób: cel powinien być Szczegółowy, Mierzalny, Atrakcyjny, Realistyczny i Terminowy.


flipchart - tablica demostracyjne większego formatu z papierowymi przekładanymi kartkami do pisania


head-hunter - "łowca głów", osoba wyszukująca na zlecenie pracodawcy wykwalifikowanych, dobrze wykształconych, zdolnych pracowników


cross-check - kontrola krzyżowa, podwójna weryfikacja


to cross-check - weryfikować


dress code - wymagany w danej firmie ubiór; zasady dotyczące ubioru w firmie


onboarding - wdrożenie nowo zatrudnionego pracownika do objęcia stanowiska pracy, zapoznanie z firmą, zakresem obowiązków oraz przedstawienie nowo zatrudnionego pracownika innym


outplacement - przekwalifikowanie zawodowe zwalnianych pracowników; pomoc w znalezieniu nowej pracy


casual Friday - nieformalny pod względem ubioru piątek każdego tygodnia


case study - studium danego przypadku, opracowanie w celach szkoleniowych danego przypadku/kazusu


to focus on - skupić się na...

 

break even point - próg rentowności, sytuacja w której przychody pokrywają koszty firmy

 

fyi - for your information; dla Twojej informacji, wiadomości; skrót często używany w mejlach (lub smsmach)


work-life balance - równowaga między życiem osobistym a pracą, czyli to czego często brakuje w korporacji a czego życzymy wszystkim pracownikom!


 

Ostatnio na forum

Forum wyłączone