advert 1
advert 2
advert 3
Praca PDF Drukuj Email

employer - pracodawca

employee - pracownik

employ sb - zatrudniać kogoś

occupation - zajęcie, zawód

job - praca

permanent job - stała praca

temporary job - praca tymczasowa

part-time job - praca w niepełnym wymiarze godzin

full-time job - praca w pełnym wymiarze godzin

well-paid job - dobrze płatna praca

to apply for a job - ubiegać się o pracę, aplikować

job interview - rozmowa kwalifikacyjna

skills - umiejętności

skilled - wykwalifikowany

profession - zawód

professional - zawodowy

career - kariera

to work as a... - pracować jako

work for sb - pracować dla kogoś

employment contract/agreement - umowa o pracę

blue-collar worker - pracownik fizyczny

white-collar worker - pracownik umysłowy

unemployed - bezrobotny

working conditions - warunki pracy

duty - obowiązek

hard work - ciężka praca

shift work - praca zmianowa

notice - wypowiedzenie

notice period - okres wypowiedzenia

salary - pensja

resignation - rezygnacja

to sack - wywalić, zwolnić

striker - strajkujący

vacancy - wakat

job interview - rozmowa kwalifikacyjna

overtime - nadgodziny

staff - personel, pracownicy

office - biuro

industry - przemysł

experience - doświadczenie

 

Ostatnio na forum

Forum wyłączone